De Huisekoutermolen.

Oorspronkelijk stond deze windmolen in Waregem en was daar als Hoogmolen bekend. Hij was de eigendom van de gezusters Martha, Leontine en Magdalena Van den Broucke.
De molen werd in 1971 aangekocht door een molendeskundige die de molen afbrak, overbracht naar Huise (Kruisem) en in de jaren 1972-1975 herstelde.

Mag 275