De binnenkoer.

Het Huis van Alijn in Gent is thans een heemkundig museum dat het dagdagelijkse leven van de 20ste-eeuw belicht. Het aanpalende volkscafé geeft uit op een binnenkoer. Het is het enige bewaarde Gentse godshuis, ooit een liefdadigheidsinstelling waar armen, zieken en ouderen verzorgd werden.