Het begijnhof van Kortrijk.

Reeds in het jaar 1241 namen de eerste begijntjes hun intrek in dit begijnhof, dat werd gesticht door Johanna Van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en keizerin van Constantinopel.
De 41 pittoreske huisjes dateren uit de 17de eeuw.
Boven de huisjes uit, prijkt de majestueuze toren van de Sint-Maartenskerk.