Golden river.

De bloeiende vlas- en linnennijverheid bracht in de 19de eeuw een ongekende welvaart naar de Leiestreek. De lucratieve handel in vlaslinnen aan de Leie inspireerde de Engelsen tot het bedenken van de naam “Golden river”.
De hoogdagen van de vlasteelt in de Leiestreek zijn reeds lang voorbij, maar met de juiste inval van het zonlicht lijkt de rivier letterlijk een “golden river”.

Mag 029