Devotie langs de weg.

Langs de weg van Kruisem naar Oudenaarde staat prominent een kruisbeeld dat daar in 1947 werd geplaatst ter vervanging van een veel ouder kruisbeeld. Op de arduinen sokkel staat het opschrift : “Wat is ’t dat ik nog had moeten doen en niet gedaan heb?”

Mag 023